Om ASOM-Net

Foreningens formål er, at opnå bedst mulige vilkår for levering og afregning af de ydelser et moderne antenneanlæg kan tilbyde sine brugere, gennem kollektive forhandlinger.

Foreningen søger sit formål realiseret ved, at etablere og drive en hovedstation og nødvendig infrastruktur, til forsyning af de antenneanlæg der er medlemmer af ASOM-Net.